Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας του Οδυσσέα Ελύτη και Θρήνος για τον Ιγνάθιο Σάντσεθ Μεχίας του Φ.Γκ. Λόρκα: μια παράλληλη ανάγνωση (Canto heroico y fúnebre por el subteniente caído en Albania de Odiseas Elitis y Llanto po

Researcher: 
Rosenberg , Anna
Congress: 
III Congreso de la Sociedad Europea de Εstudios Νeogriegos
Participation type: 
Comunicación oral
Other authors: 
Anna Rosenberg
Year: 
2006
Location: 
Bucarest, Rumania
Publication: 
Anna Rosenberg. Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας του Οδυσσέα Ελύτη και Θρήνος για τον Ιγνάθιο Σάντσεθ Μεχίας του Φ.Γκ. Λόρκα: μια παράλληλη ανάγνωση (Canto heroico y fúnebre por el subteniente caído en Albania de Odiseas Elitis y Llanto po. En: III Congreso de la Sociedad Europea de Εstudios Νeogriegos. Bucarest, Rumania: Actas del Congreso, 2006