Ελύτης-Λόρκα: μια ποιητική συνομιλία (Elytis-Lorca: un encuentro poético)

Anna Rosenberg. Ελύτης-Λόρκα: μια ποιητική συνομιλία (Elytis-Lorca: un encuentro poético). Διαβάζω. 2006, Vol. 466/2006, p. 130-2006.