Η Ισπανία του Καζαντζάκη και ο Καζαντζάκης της Ισπανίας (La España de Kazantzakis y Kazantzakis en España).

Researcher: 
Rosenberg , Anna
Congress: 
Jornada para los 50 años de la muerte de Nikos Kazantzakis
Participation type: 
Otros
Other authors: 
Anna Rosenberg
Year: 
2007
Location: 
Atenas, Grecia
Publication: 
Anna Rosenberg. Η Ισπανία του Καζαντζάκη και ο Καζαντζάκης της Ισπανίας (La España de Kazantzakis y Kazantzakis en España).. En: Jornada para los 50 años de la muerte de Nikos Kazantzakis. Atenas, Grecia: Actas de la jornada, 2007