Doxorubicin nanocarriers based on self-assembled DNA structures

Researcher: 
Hernández Ainsa, Silvia
Congress: 
Reunión de Jóvenes Investigadores en Coloides e Interfases (JICI)
Participation type: 
Comunicación oral
Other authors: 
Alejandro Postigo ;María San Anselmo ;José Luis Serrano ;Jesús del Barrio ;Silvia Hernández-Ainsa
Year: 
2020
Location: 
Zaragoza