El jaciment paleontològic dels Casots, un ecosistema de fa 16 milions d'anys II

Acronym: 
CLT0009_22_000019 // ARQ001SOL-155-2022
Author: 
DeMiguel , Daniel
Principal researcher: 
Isaac Casanovas-Vilar
Managing entity: 
Otros
Scope: 
Nacional
Entidades participantes: 
Institut Català de Paleontologia M. Crusafont
Fundación ARAID
Universidad de Valencia
Naturalis Biodiversity Center Leiden
Number of researchers: 
33
Start date: 
11/2022
End date: 
11/2025
Entidad financiadora
Financing entity: 
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya
Presupuesto
Total budget: 
68.187€