Nota briològica. Leptophascum leptophyllum (Müll. Hal.) Guerra & Cano, novetat per a la flora briològica aragonesa.

Segarra, J.G.. Nota briològica. Leptophascum leptophyllum (Müll. Hal.) Guerra & Cano, novetat per a la flora briològica aragonesa.. Orsis. 2001, Vol. 16, p. 187-2001.