Vertebrats post-messinians de Mallorca i Eivissa (Illes Balears, Mediterrània occidental): descripció, origen i extinció d’espècies.

Codirector : 
Josep Antoni Alcover
PhD name: 
Enric Torres Roig
Start date: 
12/2014
End date: 
03/2021
Institution : 
Universitat de Barcelona. Facultat de Ciències de la Terra. Departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà.