Μνήμες του ισπανικού εμφυλίου στη νεοελληνική ποίηση (Memorias de la guerra civil española en la poesía griega moderna)

Investigador: 
Rosenberg , Anna
Congreso: 
IV Congreso Internacional de la Sociedad Griega de Literatura General y Comparada
Tipo de participación: 
Comunicación oral
Otros autores: 
Anna Rosenberg
Año : 
2008
Lugar: 
Atenas, Grecia
Publicación (cita): 
Anna Rosenberg. Μνήμες του ισπανικού εμφυλίου στη νεοελληνική ποίηση (Memorias de la guerra civil española en la poesía griega moderna). En: IV Congreso Internacional de la Sociedad Griega de Literatura General y Comparada. Atenas, Grecia: Actas del congreso, 2008