Η Ισπανία του Καζαντζάκη και ο Καζαντζάκης της Ισπανίας (La España de Kazantzakis y Kazantzakis en España).

Investigador: 
Rosenberg , Anna
Congreso: 
Jornada para los 50 años de la muerte de Nikos Kazantzakis
Tipo de participación: 
Otros
Otros autores: 
Anna Rosenberg
Año : 
2007
Lugar: 
Atenas, Grecia
Publicación (cita): 
Anna Rosenberg. Η Ισπανία του Καζαντζάκη και ο Καζαντζάκης της Ισπανίας (La España de Kazantzakis y Kazantzakis en España).. En: Jornada para los 50 años de la muerte de Nikos Kazantzakis. Atenas, Grecia: Actas de la jornada, 2007