Density Functional Theory

Investigador: 
Castro Barrigón, Alberto
Tipo de participación: 
Profesor ayudante/prácticas
Titulación: 
Física
Centro: 
Departamento de Física
Institution: 
Universidad Libre de Berlín
Start date: 
09/2007
End date: 
01/2008
Créditos ECTS: 
4
Ámbito: 
N/A