Propiedades magnéticas de sólidos

Investigador: 
Magen Domínguez, Cesar
Tipo de participación: 
Profesor responsable
Titulación: 
Licenciatura de Física
Centro: 
Facultad de Ciencias
Institution: 
Universidad de Zaragoza
Start date: 
09/2013
End date: 
09/2014
Créditos ECTS: 
2